คำขวัญวันเด็ก ปี 2560

เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญวันเด็กที่เน้นสื่อความหมายในเรื่องของการปลูกฝังการปฎิรูปและพัฒนาประเทศ

#คำขวญวนเดก #วนเดก #วนเดกแหงชาต

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น