พ่อบ้านใจกล้าต้องระวัง อยู่กับเมีย อย่าบอกว่าเป็นเพื่อน

ระวังนะครับ อยู่กับเมีย อย่าบอกกินข้าวเป็นเพื่อนนะ มิฉะนั้น อาจเป็นเช่นนี้ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น