ยกเลิกเครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี ทุกสาขา

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) ทั้งหมด 4 สาขา เหตุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเฟซบุ๊กฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำกัด ทุกสาขา เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ในกรณีธุรกิจสาขาต้องขอรับรองฮาลาลทุกสาขา ซึ่งในเอกสารประกอบด้วย 4 สาขา คือ ถนนมหาไชย ถนนรางน้ำ สยามพารากอน และไอคอนสยามอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพ : เฟซบุ๊ก ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น