• rungnirund

สิงคโปร์ เปิดตัวแคมเปญ “SG CLEAN” มาตรการเชิงรุกลดความเสี่ยง Covid-19

อัพเดตเมื่อ: 5 วันที่แล้ว

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศสิงคโปร์และในระดับโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในหมู่ประชาชน และลดโอกาสในการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (ICA) มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพ และวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว ณ ด่านตรวจทุกแห่ง ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นอกจากนี้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนเป็นพื้นที่อันตราย สิงคโปร์จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายกระทรวง เพื่อร่วมกันบังคับใช้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประเทศสิงคโปร์ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจจะทำหน้าที่บังคับใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกนอกเหนือจากมาตรการควบคุมบริเวณเขตแดนแล้ว ด่านที่สองของการป้องกันคือการระบุตัวและคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อไวรัส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งในงบประมาณนี้ เงินจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ฯ ได้ถูกจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เพื่อรับมือและเยียวยากรณีเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุด ณ ตอนนี้ บุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ Covid-19 ได้ถูกแยกตัวเพื่อติดตามอาการ และผู้ใกล้ชิดก็ได้ถูกกักตัวอยู่ตามสถานที่ที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จำเป็นต้องกักกันตนเองสามารถแจ้งสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา เพื่อลาหยุด (Leave of Absence: LOA) หรือกักตัวอยู่ที่บ้าน (Stay Home Notices: SHN) โดยจะต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการพบเจอบุคคลอื่น และจดรายละเอียดว่ามีบุคคลใดบ้างที่ได้ใกล้ชิดในระหว่างกักตัวรณรงค์การรักษาสุขอนามัยที่ดีกับแคมเปญ SG CLEAN


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “SG Clean” เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาสุขอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรธุรกิจ


เพื่อยกระดับการรักษาสุขอนามัยที่ดีในระดับประเทศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ESG) สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECDA) การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) กระทรวงคมนาคม (MOT) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ในการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศให้ร่วมยึดหลักปฏิบัติสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญ “SG Clean”

ภายใต้แคมเปญนี้ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ “SG Clean” จะถูกนำไปมอบให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์อาหาร สถานีขนส่งสาธารณะ อย่างสถานีรถไฟ หรือจุดเปลี่ยนรถประจำทาง โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ อาคารสนามบิน รีสอร์ทแบบครบวงจร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆโดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านความสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งปรับมาให้เหมาะสมต่อความต้องการและวิธีดำเนินงานของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งก่อนที่จะได้เครื่องหมายรับรอง “SG Clean” สถานที่นั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรหรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลความสะอาด และรักษาสุขอนามัยอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ


โปรแกรมการรับรองนี้จะเริ่มนำมาใช้กับองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างดีที่สุด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น